Linie pracy

  • Europa Zachodnia;
  • Krajach skandynawskich;
  • Kraje bałtyckie.